Innhold:
Nettsider
Skolenettsteder
Anskaffelse:
Priser:
Barnehagehandboka
Fagforeningshandboka
Førskolelærerhandboka
Grunnskolehandboka
Kommunehandboka
Lærerhandboka
Personalhandboka
VGS-handboka
VGS-lærerhandboka
Kunnskapsløftet
Diverse:
 
TIPS 1
Alle ord som er understreket har en link til et annet sted i e-handboka (klikk på understreket ord).
 
TIPS 2
For å få best mulig oversikt er det gunstig å ha "favorittfeltet" for dine internett-forbindelser lukket.
Ved å trykke på F11 på tastaturet vil du i tillegg ta bort mye unødvendig øverst i skjermbildet. (Trykk F11 dersom du vil ha menyvalgene tilbake).
Bruk "pilen" helt øverst til venstre hvis du vil tilbake til forrige side.
     
 
  
 
 
Om redaktøren
 
e-handboka er laget av Bjørn Paulsen.
Redaktøren er 58 år og født og oppvokst i Hammerfest. Han har lærerutdanning og 2-årig utdanning i økonomi og administrasjon og har arbeidet som lærer, inspektør og rektor i grunnskolen i Hammerfest i mer enn 30 år, men bor nå i Alta.
Han har også vært tillitsvalgt på kommune- og fylkesnivå i Utdanningsforbundet.
Han har i tillegg jobbet som konsulent og prosjektleder i skolesektoren i flere år.
Arbeid med personalsaker utgjør en vesentlig del av både rektors og tillitsvalgtes arbeid. Som rektor, tillitsvalgt og konsulent gikk det ofte med (alt for) mye tid til å finne - og finne fram i - lover, forskrifter og avtaleverk.
Savnet av en anvendelig elektronisk håndbok til hjelp i personalsaker er derfor den direkte årsaken til at e-handboka er blitt til.
Og etter ca. 20.000 timer er e-handboka klar.
Redaktøren håper mange kan få nytte og glede av e-handboka.
Alta 1. desember 2004
 
  
 

e—handboka lages, eies og distribueres av:

    Paulsens   
©
e-håndbøker
Organisasjonsnr.
987 871 148 MVA
Postadresse:
Oldersvingen 2
9515 ALTA
e-post:
post@e-handboka.net
Hjemmeside:
http://www.e-handboka.net
Telefon
958 66541
 
 
  
 
     

 


er et effektivt verktøy for alle som har behov for å finne fram i lover, forskrifter og avtaleverk m.m.
Med e-handboka installert på server kan du få tilgang til alle relevante lover, forskrifter, veiledninger m.m. i SIKKER SONE
Oppdateringer
Alle håndbøkene er oppdatert
pr. 1. juni 2008.
Vi har undersøkt hvordan det står til med nettsteder for grunnskolene i landet.
Nettsider

Vi tilbyr nå
komplette 
og rimelige nettsider:

Vi både lager og tar oss av driften av sidene!!!
er en egen modul av e-handboka grunnskole/vgs som inneholder hele den nye læreplanen - Kunnskapsløftet og relevante lover og forskrifter
Denne modulen er laget for installasjon i nettverk eller på datamaskiner som elever/lærere/rådgiver bruker.