Innhold:
Nettsider
Skolenettsteder
Anskaffelse:
Priser:
Barnehagehandboka
Fagforeningshandboka
Førskolelærerhandboka
Grunnskolehandboka
Kommunehandboka
Lærerhandboka
Personalhandboka
VGS-handboka
VGS-lærerhandboka
Kunnskapsløftet
Diverse:
 
TIPS 1
Alle ord som er understreket har en link til et annet sted i e-handboka (klikk på understreket ord).
 
TIPS 2
For å få best mulig oversikt er det gunstig å ha "favorittfeltet" for dine internett-forbindelser lukket.
Ved å trykke på F11 på tastaturet vil du i tillegg ta bort mye unødvendig øverst i skjermbildet. (Trykk F11 dersom du vil ha menyvalgene tilbake).
Bruk "pilen" helt øverst til venstre hvis du vil tilbake til forrige side.
     
 
  
 
 
Priser
   
 
  
 
Grunnpakken inneholder 100 brukerlisenser.
Ekstra lisenser kr. 0,20 pr. elev (avrundet NED til nærmeste 10).
 
  
 
Priseksempler e-handboka Kunnskapsløftet
Ved kjøp av
Skolehandboka
VGShandboka*
Antall brukere
1 - 100
200
500
1000
ubegrenset
Grunnpakke
240
240
240
240
0
Tillegg
0
20
80
180
0
Ekspedisjon
80
80
80
80
80
SUM eks. mva
320
340
400
500
80
mva
80
85
100
125
20
TOT
   400   
   425   
   500   
   625   
100
* Ved bestilling av e-handboka grunnskole eller vgs er e-handboka en tilleggsmodul - vi fakturerer bare for produksjon/ekspedisjon
 
  
 
Abonnement oppdateringer
e-handboka Kunnskapsløftet oppdateres 2 ganger i året; 1. mars og 1. september.
Hver oppdatering inkluderer alle endringer i e-handbokas lover, forskrifter og avtaleverk m.m.
Abonnement grunnpakke koster kr. 160 pr. år.
Abonnement ekstra lisenser; kr. 0,10 pr. elev (avrundet NED til nærmeste 10).
(Ekspedisjonskostnader og mva. kommer i tillegg.)
 
  
 
Antall brukere
1 - 100
200
500
1000
Ved kjøp av
Skolehandboka
VGShandboka*
Oppdatering pr. gang
80
80
80
80
0
Tillegg
10
40
90
0
Ekspedisjon
80
80
80
80
80
Sum eks mva.
160
170
200
250
80
mva
40
42,50
50
62,50
20
Pr. oppdatering
200
212,50
250
312,50
100
Abbonement pr. år
   400   
   425   
   500   
   625   
200
 
  
 
     

 


er et effektivt verktøy for alle som har behov for å finne fram i lover, forskrifter og avtaleverk m.m.
Med e-handboka installert på server kan du få tilgang til alle relevante lover, forskrifter, veiledninger m.m. i SIKKER SONE
Oppdateringer
Alle håndbøkene er oppdatert
pr. 1. juni 2008.
Vi har undersøkt hvordan det står til med nettsteder for grunnskolene i landet.
Nettsider

Vi tilbyr nå
komplette 
og rimelige nettsider:

Vi både lager og tar oss av driften av sidene!!!
er en egen modul av e-handboka grunnskole/vgs som inneholder hele den nye læreplanen - Kunnskapsløftet og relevante lover og forskrifter
Denne modulen er laget for installasjon i nettverk eller på datamaskiner som elever/lærere/rådgiver bruker.