Innhold:
Nettsider
Skolenettsteder
Anskaffelse:
Priser:
Barnehagehandboka
Fagforeningshandboka
Førskolelærerhandboka
Grunnskolehandboka
Kommunehandboka
Lærerhandboka
Personalhandboka
VGS-handboka
VGS-lærerhandboka
Kunnskapsløftet
Diverse:
 
TIPS 1
Alle ord som er understreket har en link til et annet sted i e-handboka (klikk på understreket ord).
 
TIPS 2
For å få best mulig oversikt er det gunstig å ha "favorittfeltet" for dine internett-forbindelser lukket.
Ved å trykke på F11 på tastaturet vil du i tillegg ta bort mye unødvendig øverst i skjermbildet. (Trykk F11 dersom du vil ha menyvalgene tilbake).
Bruk "pilen" helt øverst til venstre hvis du vil tilbake til forrige side.
     
 
  
 
 
Priser
   
 
  
 
Grunnpakken inneholder 20 brukerlisenser.
Ekstra lisenser
(21 - 50)
kr. 200 pr. bruker/datamaskin.
Ekstra lisenser
(51 - 100)
kr. 100 pr. bruker/datamaskin.
Ekstra lisenser
(101 - )
kr. 50 pr. bruker/datamaskin.
                
           
 
  
 
Priseksempler Kommunehandboka
Antall brukere
20
30
50
70
100
200
Grunnpakke
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
Tillegg
0
2 000
6 000
8 000
11 000
16 000
Ekspedisjon
80
80
80
80
80
80
SUM eks. mva
8 080
10 080
14 080
16 080
19 080
24 080
mva
2 020
2 520
3 520
4 020
4 770
6 620
TOT
10 100
12 600
17 600
20 100
23 850
30 700
 
  
 
Abonnement oppdateringer
e-handboka oppdateres 2 ganger i året; 1. mars og 1. september.
Hver oppdatering inkluderer alle endringer i e-handbokas lover, forskrifter og avtaleverk m.m.
Abonnement grunnpakke koster kr. 300 pr. bruker pr. år
Abonnement
(21 - 50)
kr. 200 pr. bruker/datamaskin.
Ekstra lisenser
(51 - 100)
kr. 100 pr. bruker/datamaskin.
Ekstra lisenser
(101 - )
kr. 80 pr. bruker/datamaskin.
Ekstra lisenser
(21 - )
kr. 50 pr. bruker/datamaskin.
(Ekspedisjonskostnader og mva. kommer i tillegg.)
                       
 
  
 

Antall brukere
20
30
50
70
100
200
Oppdatering pr. gang
3 000
4 000
6 000
7 000
8 500
11 000
Ekspedisjon
80
80
80
80
80
80
Sum eks mva.
3 080
4 080
6 080
7 080
8 580
11 080
mva
770
1 20
1 520
1 770
2 145
2 770
TOT pr. gang
3 850
5 100
7 600
8 850
10 725
13 850
Abbonement pr. år
7 700
10 200
15 200
17 700
21 450
27 700
 
  
 
     

 


er et effektivt verktøy for alle som har behov for å finne fram i lover, forskrifter og avtaleverk m.m.
Med e-handboka installert på server kan du få tilgang til alle relevante lover, forskrifter, veiledninger m.m. i SIKKER SONE
Oppdateringer
Alle håndbøkene er oppdatert
pr. 1. juni 2008.
Vi har undersøkt hvordan det står til med nettsteder for grunnskolene i landet.
Nettsider

Vi tilbyr nå
komplette 
og rimelige nettsider:

Vi både lager og tar oss av driften av sidene!!!
er en egen modul av e-handboka grunnskole/vgs som inneholder hele den nye læreplanen - Kunnskapsløftet og relevante lover og forskrifter
Denne modulen er laget for installasjon i nettverk eller på datamaskiner som elever/lærere/rådgiver bruker.