Innhold:
Nettsider
Skolenettsteder
Anskaffelse:
Priser:
Barnehagehandboka
Fagforeningshandboka
Førskolelærerhandboka
Grunnskolehandboka
Kommunehandboka
Lærerhandboka
Personalhandboka
VGS-handboka
VGS-lærerhandboka
Kunnskapsløftet
Diverse:
 
TIPS 1
Alle ord som er understreket har en link til et annet sted i e-handboka (klikk på understreket ord).
 
TIPS 2
For å få best mulig oversikt er det gunstig å ha "favorittfeltet" for dine internett-forbindelser lukket.
Ved å trykke på F11 på tastaturet vil du i tillegg ta bort mye unødvendig øverst i skjermbildet. (Trykk F11 dersom du vil ha menyvalgene tilbake).
Bruk "pilen" helt øverst til venstre hvis du vil tilbake til forrige side.
     
 
  
 
 
Priser
   
 
  
 
Grunnpakken inneholder 2 brukerlisenser.
Ekstra lisenser
(4 - 5)
kr. 200
pr. bruker/datamaskin.
Ekstra lisenser
(6 - 10)
kr. 100
pr. bruker/datamaskin.
Ekstra lisenser
(11 - 20)
kr. 60
pr. bruker/datamaskin.
Ekstra lisenser
(21 - )
kr. 40
pr. bruker/datamaskin.
              
 
  
 
Priseksempler Fagforeningshandboka
Antall brukere
3
4
5
9
Grunnpakke
800
800
800
800
Tillegg
0
200
400
800
Ekspedisjon
80
80
80
80
SUM eks. mva
880
1 080
1 280
1 680
mva
220
270
320
420
TOT
1 100
1 350
1 600
2 100
 
  
 
Tilbud
Ved bestilling av VGS-lærerhandboka nå vil dere få oppdateringen 1. september 2008 for kr. 100 (kun produksjon/ekspedisjon)!
 
  
 
Abonnement oppdateringer
Førskolelærerhandboka oppdateres 2 ganger i året; 1. mars og 1. september.
Hver oppdatering inkluderer alle endringer i e-handbokas lover, forskrifter og avtaleverk m.m.
Abonnement grunnpakke koster kr. 400 pr. år.
Abonnement
(4 - 5)
kr. 160 pr. bruker/datamaskin.
Ekstra lisenser
(6 - 10)
kr. 120 pr. bruker/datamaskin.
Ekstra lisenser
(11 - 20)
kr. 80 pr. bruker/datamaskin.
Ekstra lisenser
(21 - )
kr. 40 pr. bruker/datamaskin.
(Ekspedisjonskostnader og mva. kommer i tillegg.)
              
 
  
 
Priseksempler abonnement
Antall brukere
3
4
5
9
Oppdatering pr. gang
300
380
460
700
Ekspedisjon
80
80
80
80
Sum eks mva.
380
460
540
780
mva
95
115
135
195
TOT pr. gang
475
575
675
975
Abonnement pr. år
950
1 150
1 350
1 950
 
  
 
     

 


er et effektivt verktøy for alle som har behov for å finne fram i lover, forskrifter og avtaleverk m.m.
Med e-handboka installert på server kan du få tilgang til alle relevante lover, forskrifter, veiledninger m.m. i SIKKER SONE
Oppdateringer
Alle håndbøkene er oppdatert
pr. 1. juni 2008.
Vi har undersøkt hvordan det står til med nettsteder for grunnskolene i landet.
Nettsider

Vi tilbyr nå
komplette 
og rimelige nettsider:

Vi både lager og tar oss av driften av sidene!!!
er en egen modul av e-handboka grunnskole/vgs som inneholder hele den nye læreplanen - Kunnskapsløftet og relevante lover og forskrifter
Denne modulen er laget for installasjon i nettverk eller på datamaskiner som elever/lærere/rådgiver bruker.