Innhold:
Nettsider
Skolenettsteder
Anskaffelse:
Priser:
Barnehagehandboka
Fagforeningshandboka
Førskolelærerhandboka
Grunnskolehandboka
Kommunehandboka
Lærerhandboka
Personalhandboka
VGS-handboka
VGS-lærerhandboka
Kunnskapsløftet
Diverse:
 
TIPS 1
Alle ord som er understreket har en link til et annet sted i e-handboka (klikk på understreket ord).
 
TIPS 2
For å få best mulig oversikt er det gunstig å ha "favorittfeltet" for dine internett-forbindelser lukket.
Ved å trykke på F11 på tastaturet vil du i tillegg ta bort mye unødvendig øverst i skjermbildet. (Trykk F11 dersom du vil ha menyvalgene tilbake).
Bruk "pilen" helt øverst til venstre hvis du vil tilbake til forrige side.
     
 
  
 
 
Priser
   
 
  
 
Førskolelærerhandboka kan bestilles for 1 - 3 brukere.
Priser Førskolelærerhandboka
Antall brukere
1
2
3
Grunnpakke
300
300
300
Tilleggslisenser
0
0
200
Ekspedisjon
80
100
100
SUM eks. mva
380
400
6000
mva
95
100
150
TOT
475
500
750
Pris pr. bruker
475
250
250
 
  
 
Tilbud
Ved bestilling av Førskolelærerhandboka nå vil dere få oppdateringen 1. september 2008 for kr. 100 (kun produksjon/ekspedisjon)!
 
  
 
Abonnement oppdateringer
Førskolelærerhandboka oppdateres 2 ganger i året; 1. februar og 1. september.
Hver oppdatering inkluderer alle endringer i e-handbokas lover, forskrifter og avtaleverk m.m.
 
  
 
Priser abonnement
Antall brukere
1
2
3
Oppdatering pr. gang
100
100
190
Ekspedisjon
80
80
80
Sum eks mva.
180
180
270
mva
45
45
67,50
Pr. oppdatdering
225
225
337,50
Abonnement pr. år
450
450
675
Pris pr. bruker
450
225
225
 
  
 
     

 


er et effektivt verktøy for alle som har behov for å finne fram i lover, forskrifter og avtaleverk m.m.
Med e-handboka installert på server kan du få tilgang til alle relevante lover, forskrifter, veiledninger m.m. i SIKKER SONE
Oppdateringer
Alle håndbøkene er oppdatert
pr. 1. juni 2008.
Vi har undersøkt hvordan det står til med nettsteder for grunnskolene i landet.
Nettsider

Vi tilbyr nå
komplette 
og rimelige nettsider:

Vi både lager og tar oss av driften av sidene!!!
er en egen modul av e-handboka grunnskole/vgs som inneholder hele den nye læreplanen - Kunnskapsløftet og relevante lover og forskrifter
Denne modulen er laget for installasjon i nettverk eller på datamaskiner som elever/lærere/rådgiver bruker.