Innhold:
Nettsider
Skolenettsteder
Anskaffelse:
Priser:
Barnehagehandboka
Fagforeningshandboka
Førskolelærerhandboka
Grunnskolehandboka
Kommunehandboka
Lærerhandboka
Personalhandboka
VGS-handboka
VGS-lærerhandboka
Kunnskapsløftet
Diverse:
 
TIPS 1
Alle ord som er understreket har en link til et annet sted i e-handboka (klikk på understreket ord).
 
TIPS 2
For å få best mulig oversikt er det gunstig å ha "favorittfeltet" for dine internett-forbindelser lukket.
Ved å trykke på F11 på tastaturet vil du i tillegg ta bort mye unødvendig øverst i skjermbildet. (Trykk F11 dersom du vil ha menyvalgene tilbake).
Bruk "pilen" helt øverst til venstre hvis du vil tilbake til forrige side.
     
 
  
 
 
Grunnskolenes nettsider
Fylkesoversikt    pr. 15.01.2008 (og 20.04.2007)

(Se også tabell nedenfor)
(Blå søyle viser prosentandelen for 2007 og den røde delen viser økningen)

Fylke
Skoler med nettsted
Antall skoler
i fylket
2008
2007
2008
2007
Akershus
223
184
244
91,4 %
75,7 %
Aust-Agder
63
54
71
88,7 %
75,0 %
Buskerud
118
92
152
77,6 %
59,7 %
Finnmark
38
14
92
41,3 %
14,9 %
Hedmark
99
76
146
71,7 %
52,1 %
Hordaland
249
184
327
76,1 %
56,1 %
Møre og Romsdal
163
105
235
69,4 %
44,1 %
Nordland
113
74
250
46,1 %
29,6 %
Nord-Trøndelag
75
49
116
64,7 %
42,6 %
Oppland
112
83
152
77,8 %
54,6 %
Oslo
133
131
135
98,5 %
97,0 %
Rogaland
219
186
247
88,7 %
75,3 %
Sogn og Fjordane
85
33
132
64,4 %
24,6 %
Sør-Trøndelag
120
166
166
72,3 %
48,2 %
Telemark
85
48
131
64,9 %
36,1 %
Troms
82
68
152
53,9 %
44,4 %
Vest-Agder
88
75
111
79,3 %
67,6 %
Vestfold
114
88
129
88,4 %
68,2 %
Østfold
104
72
129
80,6 %
55,0 %
Hele landet
2.282
1.696
3.104
73,5 %
54,2 %
 
     

 


er et effektivt verktøy for alle som har behov for å finne fram i lover, forskrifter og avtaleverk m.m.
Med e-handboka installert på server kan du få tilgang til alle relevante lover, forskrifter, veiledninger m.m. i SIKKER SONE
Oppdateringer
Alle håndbøkene er oppdatert
pr. 1. juni 2008.
Vi har undersøkt hvordan det står til med nettsteder for grunnskolene i landet.
Nettsider

Vi tilbyr nå
komplette 
og rimelige nettsider:

Vi både lager og tar oss av driften av sidene!!!
er en egen modul av e-handboka grunnskole/vgs som inneholder hele den nye læreplanen - Kunnskapsløftet og relevante lover og forskrifter
Denne modulen er laget for installasjon i nettverk eller på datamaskiner som elever/lærere/rådgiver bruker.