Innhold:
Nettsider
Skolenettsteder
Anskaffelse:
Priser:
Barnehagehandboka
Fagforeningshandboka
Førskolelærerhandboka
Grunnskolehandboka
Kommunehandboka
Lærerhandboka
Personalhandboka
VGS-handboka
VGS-lærerhandboka
Kunnskapsløftet
Diverse:
 
TIPS 1
Alle ord som er understreket har en link til et annet sted i e-handboka (klikk på understreket ord).
 
TIPS 2
For å få best mulig oversikt er det gunstig å ha "favorittfeltet" for dine internett-forbindelser lukket.
Ved å trykke på F11 på tastaturet vil du i tillegg ta bort mye unødvendig øverst i skjermbildet. (Trykk F11 dersom du vil ha menyvalgene tilbake).
Bruk "pilen" helt øverst til venstre hvis du vil tilbake til forrige side.
     
 
  
 
 
Grunnskolenes nettsteder
(Revidert 15. januar 2008.)
De 10 - 12 siste årene har mange skoler prøvd seg på å lage og drive egne nettsider. Nettsidene har vært svært variable - både i utseende, innhold, oppdatering og stabilitet.
Som en del av utviklingen av Grunnskolehandboka fant vi at veldig mange nettsider ikke blir vedlikeholdt. I Grunnskolehandboka vil vi ha oversikt over alle landets grunnskoler med e-post og nettstedadresser - med lenker som fungerer. For å kvalitetssikre denne oversikten har vi derfor foretatt en gjennomgang av grunnskolene i landet for å finne fram til de som har aktive nettsider - sider som er oppdatert dette skoleåret. Sidene varierer i kvalitet og innhold, men vi har ikke foretatt en rangering av sidene.
Undersøkelsen er basert på Statistisk sentralbyrås data fra GSI (Grunnskolens informasjonssystem) for 2006 og 2007 og gjennomgang av kommunenes nettsider. Opplysningen er deretter kvalitetssikret for å luke ut adresser som ikke virker eller er inaktive.
Av landets 3.104 grunnskoler er det nå 2.282 skoler / 73,5 % som har aktive hjemmesider i større eller mindre grad. Dette er en markert økning på 586 / 19,5 %-enheter siden i fjor.
Det er fortsatt store forskjeller på andelen skoler med nettsteder i de ulike fylkene. Oslo har en andel på 98,5 %. Aust-Agder, Akershus, Rogaland og Vestfold skiller seg også ut med en andel på over 88 %, I den andre enden av skalaen finner vi Finnmark (41,3 %), Nordland (46,1 %) og Troms (53,3 %). (se diagram)
I kommunetabellen har vi rangert kommunene etter nettstedandel (2007-tall i parentes). Kommuner med en nettstedandel over landsgjennomsnittet på 73,6 (54,2) % har økt fra 154 kommuner i 2007 til 225 kommuner nå. Antallet kommuner der alle skolene har aktive nettsteder har økt med 105 - fra 69 i 2007 til 174 nå. og det er nå 68 kommuner der ingen av skolene aktivt nettstede - 136 kommuner i 2007. (se tabell)
 
 
o
 

I Grunnskolehandboka har vi en enestående oversikt med alle landets skoler med e-postadresser og (aktive) lenker til skolenes nettsteder. Denne vil vi skal være så korrekt som mulig og tar derfor gjerne imot tilbakemeldinger ved endring av skolenes nettsidestatus.

 
 
o
 
Nettsted for din(e) skole(r)
Vi tilbyr nå
for skoler og barnehager.
Vi både legger inn sidene og tar oss av driften av dem!!!
     

 


er et effektivt verktøy for alle som har behov for å finne fram i lover, forskrifter og avtaleverk m.m.
Med e-handboka installert på server kan du få tilgang til alle relevante lover, forskrifter, veiledninger m.m. i SIKKER SONE
Oppdateringer
Alle håndbøkene er oppdatert
pr. 1. juni 2008.
Vi har undersøkt hvordan det står til med nettsteder for grunnskolene i landet.
Nettsider

Vi tilbyr nå
komplette 
og rimelige nettsider:

Vi både lager og tar oss av driften av sidene!!!
er en egen modul av e-handboka grunnskole/vgs som inneholder hele den nye læreplanen - Kunnskapsløftet og relevante lover og forskrifter
Denne modulen er laget for installasjon i nettverk eller på datamaskiner som elever/lærere/rådgiver bruker.