Innhold:
Nettsider
Skolenettsteder
Anskaffelse:
Priser:
Barnehagehandboka
Fagforeningshandboka
Førskolelærerhandboka
Grunnskolehandboka
Kommunehandboka
Lærerhandboka
Personalhandboka
VGS-handboka
VGS-lærerhandboka
Kunnskapsløftet
Diverse:
 
TIPS 1
Alle ord som er understreket har en link til et annet sted i e-handboka (klikk på understreket ord).
 
TIPS 2
For å få best mulig oversikt er det gunstig å ha "favorittfeltet" for dine internett-forbindelser lukket.
Ved å trykke på F11 på tastaturet vil du i tillegg ta bort mye unødvendig øverst i skjermbildet. (Trykk F11 dersom du vil ha menyvalgene tilbake).
Bruk "pilen" helt øverst til venstre hvis du vil tilbake til forrige side.
     
 
  
 
     
Nettsted for din skole
73,5 % av landets skoler har sitt eget oppdaterte nettsted. Det er med andre ord mer enn 800 skoler som av ulike grunner ikke har et aktivt nettsted. Mange skoler har erfart at det å få til å lage og drifte sin egne nettsider stiller uoverkommelige krav til IT-kompetanse i den enkelte skole.
Ingen krav om egen hjemmeside-kompetanse
Derfor lanserer vi et hjemmesidetilbud som ikke stiller noen krav om hjemmesidekompetanse i den enkelte skole. Vi har laget forslag til hvordan en hjemmeside for deres skole kan se ut. Det eneste skolen trenger å gjøre er å velge bakgrunn og meny til sitt eget nettsted og sende oss tekster og bilder til sine egne sider som WORD/Excel-filer e.l. som vedlegg i en e-post. Vi kan også tilpasse nettstedet ut fra andre ønsker om utseende/layout.
Komplett nettsted
Vi legger inn tekst og bilder i det hjemmesideforslaget dere velger og lager et komplett nettstedforslag som legges på en server på Internet slik at skolen kan vurdere resultatet og gi tilbakemelding om eventuelle endringer helt til dere er fornøyd.
Vi kan også tilby en felles startside (portal) for alle skolene i en kommune med en presentasjon av skoleadministrasjonen og hver skole og lenke videre til alle skolene uten ekstra kostnader.
Demo av nettsted for skoler og barnehager samt portaler for oppvekstetat, skoler og barnehager finner dere på
 
o
 
     

er et effektivt verktøy for alle som har behov for å finne fram i lover, forskrifter og avtaleverk m.m.
Med e-handboka installert på server kan du få tilgang til alle relevante lover, forskrifter, veiledninger m.m. i SIKKER SONE
Oppdateringer
Alle håndbøkene er oppdatert
pr. 1. juni 2008.
Vi har undersøkt hvordan det står til med nettsteder for grunnskolene i landet.
Nettsider

Vi tilbyr nå
komplette 
og rimelige nettsider:

Vi både lager og tar oss av driften av sidene!!!
er en egen modul av e-handboka grunnskole/vgs som inneholder hele den nye læreplanen - Kunnskapsløftet og relevante lover og forskrifter
Denne modulen er laget for installasjon i nettverk eller på datamaskiner som elever/lærere/rådgiver bruker.