Innhold:
Nettsider
Skolenettsteder
Anskaffelse:
Priser:
Barnehagehandboka
Fagforeningshandboka
Førskolelærerhandboka
Grunnskolehandboka
Kommunehandboka
Lærerhandboka
Personalhandboka
VGS-handboka
VGS-lærerhandboka
Kunnskapsløftet
Diverse:
 
TIPS 1
Alle ord som er understreket har en link til et annet sted i e-handboka (klikk på understreket ord).
 
TIPS 2
For å få best mulig oversikt er det gunstig å ha "favorittfeltet" for dine internett-forbindelser lukket.
Ved å trykke på F11 på tastaturet vil du i tillegg ta bort mye unødvendig øverst i skjermbildet. (Trykk F11 dersom du vil ha menyvalgene tilbake).
Bruk "pilen" helt øverst til venstre hvis du vil tilbake til forrige side.
     
 
 
 
Installasjon
Noen dager etter bestillingen er mottatt hos oss vil du få tilsendt en CD-rom der e-handboka er lagret.
For å installere e-handboka gjør du følgende:
1.
Sett inn CD-platen i CD-spilleren.
2.
Åpne Windows-utforskeren og finn CD-stasjonen.
3.
På CD-platen finner du en mappe som heter e-handboka.
4.
Klikk med høyre museknapp på mappen og velg kopier i menyen som kommer fram.
5.
Klikk så med høyre museknapp på C:-området på datamaskinen og velg lim inn i menyen som kommer fram.
6.
e-handboka blir nå lagret på datamaskinen.
7.
Gå ut av Windows-utforskeren og til skrivebordet (åpningsbildet).
8.
Klikk med høyre museknapp hvor som helst på skrivebordet og velg ny og deretter snarvei i menyen som kommer fram.
9.
Velg Bla gjennom i menyen som kommer fram og finn fram til mappen med e-handboka. (klikk på min datamaskin, deretter på C: og deretter på e-handboka)
10.
Klikk med venstre museknapp på mappen og velg filen som heter index.
11.
Klikk på OK.
12.
I menyen som kommer opp klikker du på neste.
13.
I den neste menyboksen skriver du inn e-handboka.
14.
Klikk til slutt på fullfør.
15.
Nå har du en snarvei til e-handboka på skrivebordet som åpnes ved ett dobbelklikk,
 
     

er et effektivt verktøy for alle som har behov for å finne fram i lover, forskrifter og avtaleverk m.m.
Med e-handboka installert på server kan du få tilgang til alle relevante lover, forskrifter, veiledninger m.m. i SIKKER SONE
Oppdateringer
Alle håndbøkene er oppdatert
pr. 1. juni 2008.
Vi har undersøkt hvordan det står til med nettsteder for grunnskolene i landet.
Nettsider

Vi tilbyr nå
komplette 
og rimelige nettsider:

Vi både lager og tar oss av driften av sidene!!!
er en egen modul av e-handboka grunnskole/vgs som inneholder hele den nye læreplanen - Kunnskapsløftet og relevante lover og forskrifter
Denne modulen er laget for installasjon i nettverk eller på datamaskiner som elever/lærere/rådgiver bruker.