Innhold:
Nettsider
Skolenettsteder
Anskaffelse:
Priser:
Barnehagehandboka
Fagforeningshandboka
Førskolelærerhandboka
Grunnskolehandboka
Kommunehandboka
Lærerhandboka
Personalhandboka
VGS-handboka
VGS-lærerhandboka
Kunnskapsløftet
Diverse:
 
TIPS 1
Alle ord som er understreket har en link til et annet sted i e-handboka (klikk på understreket ord).
 
TIPS 2
For å få best mulig oversikt er det gunstig å ha "favorittfeltet" for dine internett-forbindelser lukket.
Ved å trykke på F11 på tastaturet vil du i tillegg ta bort mye unødvendig øverst i skjermbildet. (Trykk F11 dersom du vil ha menyvalgene tilbake).
Bruk "pilen" helt øverst til venstre hvis du vil tilbake til forrige side.
     
 
  
 
  
Egne sider
Brukere kan få lagt inn egne sider med tekst, tabeller og bilder i e-handboka.
PRISER
 
A4-side med bare tekst kr.
40
pr. side
A4-side skjema kr.
80
pr. side
Tillegg for bilder kr.
5
pr. bilde
Tabeller kr.
1
pr. rute
Prisene er eks. mva.      
 
RABATTER      
Mer enn 50 sider
10
%
rabatt på alle sider
Mer enn 100 sider
15
%
rabatt på alle sider
Mer enn 200 sider
20
%
rabatt på alle sider
Tekst, bilder og tabeller må leveres i elektronisk form.
Alle sider må "oversettes" til html-språk for å fungere i e-handboka.
1 A4-side måles i Times New Roman 12 pkt, enkel linjeavstand, 2,5 cm marger og 6 pkt avsnitt
 
Konsulentoppdrag
Vi kan også påta oss konsulentoppdrag i forbindelse med tilpasning av e-handboka etter brukerens egne behov.
Honoraret for slike oppdrag er kr. 800 pr. time eks.mva. + evt. reise, overnatting og diett.
 
     

er et effektivt verktøy for alle som har behov for å finne fram i lover, forskrifter og avtaleverk m.m.
Med e-handboka installert på server kan du få tilgang til alle relevante lover, forskrifter, veiledninger m.m. i SIKKER SONE
Oppdateringer
Alle håndbøkene er oppdatert
pr. 1. juni 2008.
Vi har undersøkt hvordan det står til med nettsteder for grunnskolene i landet.
Nettsider

Vi tilbyr nå
komplette 
og rimelige nettsider:

Vi både lager og tar oss av driften av sidene!!!
er en egen modul av e-handboka grunnskole/vgs som inneholder hele den nye læreplanen - Kunnskapsløftet og relevante lover og forskrifter
Denne modulen er laget for installasjon i nettverk eller på datamaskiner som elever/lærere/rådgiver bruker.