Innhold:
Nettsider
Skolenettsteder
Anskaffelse:
Priser:
Barnehagehandboka
Fagforeningshandboka
Førskolelærerhandboka
Grunnskolehandboka
Kommunehandboka
Lærerhandboka
Personalhandboka
VGS-handboka
VGS-lærerhandboka
Kunnskapsløftet
Diverse:
 
TIPS 1
Alle ord som er understreket har en link til et annet sted i e-handboka (klikk på understreket ord).
 
TIPS 2
For å få best mulig oversikt er det gunstig å ha "favorittfeltet" for dine internett-forbindelser lukket.
Ved å trykke på F11 på tastaturet vil du i tillegg ta bort mye unødvendig øverst i skjermbildet. (Trykk F11 dersom du vil ha menyvalgene tilbake).
Bruk "pilen" helt øverst til venstre hvis du vil tilbake til forrige side.
     
 
 
 
 
Bestilling
Kommunehandboka, Personalhandboka, Fagforeningshandboka, Grunnskolehandboka, Barnehagehandboka, VGS-handboka
Ved bestilling av e-handboka må følgende opplysninger være med:

Navn på organisasjonen.
Dette skal settes inn i hovedmenyen.

Postadresse
Fakturaadresse (dersom den er ulik postadresse)
e-postadresse
Telefonnummer

Antall brukere - lisenser.

Eksempel (fagforening):
Et kontor med 7 deltidsfrikjøpte og 4 datamaskiner regnes som 4 brukere. Summen av frikjøp kan også brukes ved beregning av antall brukere.
Eksempel (skole/barnehage):
I en skole vil antall brukere være det antall datamaskiner som har e-handboka installert.
Logo
Dersom denne ikke er kommunevåpenet.
Bestillingen sendes til: post@e-handboka.net
 
 
o
 
Bestilling
Grunnskolelærerhandboka, Førskolelærerhandboka, VGS-lærerhandboka
Ved bestilling av e-handboka må følgende opplysninger være med:

Navn på alle (1 - 3) brukere.
Dette skal settes inn i hovedmenyen.

Postadresse (til den som vil motta CDen og faktura)
e-postadresse

Antall brukere - lisenser.

Bestillingen sendes til: post@e-handboka.net
 
 
o
 
     

er et effektivt verktøy for alle som har behov for å finne fram i lover, forskrifter og avtaleverk m.m.
Med e-handboka installert på server kan du få tilgang til alle relevante lover, forskrifter, veiledninger m.m. i SIKKER SONE
Oppdateringer
Alle håndbøkene er oppdatert
pr. 1. juni 2008.
Vi har undersøkt hvordan det står til med nettsteder for grunnskolene i landet.
Nettsider

Vi tilbyr nå
komplette 
og rimelige nettsider:

Vi både lager og tar oss av driften av sidene!!!
er en egen modul av e-handboka grunnskole/vgs som inneholder hele den nye læreplanen - Kunnskapsløftet og relevante lover og forskrifter
Denne modulen er laget for installasjon i nettverk eller på datamaskiner som elever/lærere/rådgiver bruker.